В интернет може да бъде намерено всякакво съдържание, като архитектурата и интериорният дизайн не правят изключение. Количеството изписани материали по темата са буквално необятни. Въпреки това, не са често срещани статиите, в които се говори за архитектура и дизайн на професионален и същевременно – достъпен език. Теми, засягащи абстрактни въпроси като подход, философия, концепция, организация на пространства – било то градски или интериорни – са трудни за обяснение и голяма част от архитектите не успяват да опишат на своите клиенти какво и как правят и най-вече – защо го правят и защо това, което предлагат е добро.

Предвид горното, а и отчитайки динамичната смяна на тенденциите в архитектурата и интериорния дизайн, както и непрекъснатото напредване на технологиите и появата на нови материали, ние от Чолаков-Гонгалов смятаме, че е силно необходимо да се говори по темата ясно и разбираемо. Държим да разясняваме на нашите клиенти какво правим, как го правим и най-вече – защо го правим; защо това, което предлагаме, е възможно най-доброто решение измежду всички потенциални варианти. Нашето схващане е, че клиентът не е длъжен да разбира професионалния език на архитектите и затова нашите клиенти няма да ни чуят да използваме такъв език умишлено, с цел да създадем впечатление за висок професионализъм и „начетеност“; това според нас е, най-малкото, проява на лоши маниери.

Това беше причината да създам преди 12 години сайта Архитектура.БГ, който беше основно с блог-дискусионна насоченост (вероятно някои го помнят). От тогава много неща се промениха, но причината да добавим блог-секция към нашия професионален сайт е същата и сега – за да мога да обяснявам, показвам и разказвам различни казуси, свързани с интериорния дизайн и архитектурното проектиране (а и не само). Разбира се, тъй като този блог е част от корпоративния ни сайт, основната му цел е информативна – да изрази философията и възгледите ни. Въпреки това – ако някой иска да изрази мнение, коментар или да отправи запитване – нека се чувства свободен да ни пише на office@cholakov-gongalov.com.

арх. Виктор Чолаков