Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Архитектурно проектиране

Архитектурно студио Чолаков-Гонгалов е създадено през 2012 година. Нашият екип има богат опит в проектирането на многофамилни и еднофамилни жилищни сгради, хотели и офиси - в студиото са разработени проекти с обща площ над 70 000 кв. м. Предлагаме услуга по изготвяне на цялостни проекти - архитектурен дизайн и всички необходими инженерни специалности за одобрение и издаване на Разрешение за строеж. Основните опорни точки при изготвянето на архитектурни проекти са индивидуалните изисквания на клиента, характерните особености на имота и местността, предназначението на сградата. При поемане на ангажимента за архитектура и дизайн, професионалният ни екип съчетава всички дадености със съвременни архитектурни похвати и тенденции и ги синтезира в конкретни проектни решения. Проектантският процес е структуриран в няколко етапа, като в зависимост от необходимостта и изискванията, в обхвата на работа могат да бъдат включени всички етапи или само част от тях.
undefined

Етапи на работа

Предпроектно проучване

 • Анализ на даденостите;
 • Проучване за възможните архитектурни решения;
 • Обобщено функционално зониране;
 • Обобщено обемно-пространствено решение.

Идеен проект

 • Детайлно функционално решение;
 • Детайлно обемно-пространствено решение;
 • Идейни чертежи - ген-план, разпределения, разрези;
 • Визуализации.

Технически проект

 • Технически чертежи по част Архитектура и всички необходими специалности;
 • Спецификации;
 • Количествени сметки.

Авторски надзор

 • Авторски надзор на обекта по време на изпълнението;
 • Консултации при възникнали въпроси по време на изпълнението.
Предпроектното проучване се извършва с цел изследване на възможни архитектурни решения и изясняване на инвестиционните намерения на Възложителя. Ако Възложителят има яснота за намеренията си, този етап може да бъде прескочен и да проектирането да започне направо с Идеен проект. Идейният архитектурен проект изяснява функционалността на сградата или комплекса от сгради и околните им пространства. Създава се архитектурният облик - т.нар. обемно-пространствено решение или екстериорен дизайн. Изготвят се фотореалистични виуализации, които онагледяват решението. Техническият проект прецизира решенията и се изготвя техническа документация - технически чертежи, спецификации и количествени сметки. В определени случаи, когато проектът предвижда нестандартни решения и системи, могат да бъдат допълнително разработени архитектурни детайли и схеми. Последният етап на работа - Авторският надзор - се извършва по време на строителството по предварителна заявка на Възложителя - според необходимостта. Този етап обикновено не е включен в цената за изготвяне на проекта, а се заплаща допълнително - на часова ставка, според вложеното време за надзор от страна на проектантите.
Ако търсите архитекти в София, с които да развиете Вашите инвестиционни намерения, ние сме в готовност да откликнем на въпросите Ви!

За нас

Студио Чолаков-Гонгалов е основано от архитект Виктор Чолаков и ландшафтен архитект Димитър Гонгалов. С времето изградихме ефективен работен процес, който следваме - от проучването, през идейната фаза, до готовия проект. Вярваме, че за успешното реализиране на всеки архитектурен проект са необходими индивидуален подход, разбиране изискванията на клиента и съобразяване с нуждите му.

Архитектурно проектиране