Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Архитектурно проектиране

Чолаков-Гонгалов Архитекти е студио, специализирано за архитектурно проектиране на офисни сгради, еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, хотели. Предлагаме изготвяне на цялостен архитектурен дизайн, както и на всички необходими специалности за одобрение и издаване на Разрешение за строеж. Основните опорни точки при проектиране на сгради в нашите архитектурни проекти са индивидуалните очаквания и изисквания на клиента, характерните особености на имота и местността, предназначението на сградата. При поемане на ангажимента за архитектура и дизайн, професионалният ни екип съчетава умело всички дадености със съвременни архитектурни похвати и тенденции и ги синтезира в конкретни проектни решения. Ако търсите добри архитекти в София, с които да развиете Вашите инвестиционни намерения, ние сме в готовност да откликнем на въпросите Ви!

Етапи на работа

Услугите, които предлагаме, обхващат целия проектантски процес. Проектирането преминава през четири етапа на работа.

Предпроектно проучване

 • Анализ на даденостите
 • Проучване за възможностите на терена и бъдещото архитектурно решение;
 • Обобщено функционално зониране;
 • Обобщено обемно-пространствено решение.

Идеен проект

 • Детайлно функционално решение;
 • Детайлно обемно-пространствено решение;
 • Идейни чертежи - ген-план, разпределения, разрези;
 • Визуализации.

Технически проект

 • Технически чертежи по част Архитектура и всички необходими специалности;
 • Спецификации;
 • Количествени сметки.

Авторски надзор

 • Авторски надзор на обекта по време на изпълнението;
 • Консултации при възникнали въпроси по време на изпълнението.

За нас

Чолаков-Гонгалов Архитекти е студио за архитектура и интериорен дизайн. Основано е през 2012 г. от архитект Виктор Чолаков и ландшафтен архитект Димитър Гонгалов.

Имаме над десетгодишен опит в областта на архитектурното проектиране и вътрешния дизайн. С времето изградихме ефективен работен процес, който следваме - от проучването, през идейната фаза, до готовия проект.

Архитектурно проектиране