Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

СЪВРЕМЕННИ АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ

Изготвяне на цялостни проекти по част Архитектура и всички необходими специалности за одобрение и издаване на Разрешение за строеж. Проектиране на жилищни и офис-сгради къщи, хотели и др.

Основните опорни точки при разработването на цялостен проект са характерните особености на имота и местността, предназначението на сградата и специфичните изисквания на клиента. Проектирането преминава през няколко етапа на работа:

  • Предпроектно проучване и концепция – анализ на даденостите и проучване за възможностите на терена и бъдещото архитектурно решение; базово функционално зониране и обемно-пространствено решение.
  • Идеен проект и визуализации – детайлно функционално и обемно-пространствено решение; визуализации.
  • Техническа документация – прецизиране на решенията на Идейния проект; изготвяне на техническа документация по всички необходими специалности.
  • Авторски надзор – консултации по време на изпълнението.