Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Проектиране на къщи

.Архитектурно студио Чолаков-Гонгалов се занимава с проектантска дейност от 2012 година. Изготвянето на цялостни проекти за къщи е част от дейността на студиото. Проектирането на къщи е не по-малко предизвикателство, отколкото проектирането на големи жилищни или офис сгради. При еднофамилните жилищни сгради обитаването е силно индивидуално и освен отчитане на характерните особености местността и имота, съобразяване на нормативната уредба, бюджета за изпълнение и други характерни особености, трябва да бъдат адресирани и индивидуалните изисквания на клиента. Обитаването на една къща се различава от обитаването на друг тип сгради, защото е изключително лично и ограничено до тесен кръг ползватели. Поради тази причина при създаването на къщи от основна важност са личните предпочитания и вкус на клиента. В студиото са разработени различни проекти за къщи – двуфамилна съвременна къща край София, къща във Варна, комплекс от отворен тип с 39 едноетажни къщи край София, комплекс от затворен тип с 9 къщи от висок клас в София и др. Стремежът ни при всеки наш проект е да съчетаем изискванията на клиента с нашия професионален подход и усет за обемно-пространствена композиция. За нас е важно крайният продукт да отговяра както на очакванията на клиента, така и на нашите високи критерии за съвременна качествена архитектура.

Прочети повече

Създаването на удобен и модерен дом е мечта за много хора. Следването ѝ обаче е дълъг процес, в който има множество важни етапи, един от които е проектирането на къщата. От него в голяма степен зависи крайният резултат, така че винаги е препоръчително да се доверите на добри специалисти в тази сфера. Екипът на архитектурно студио „Чолаков-Гонгалов“ има богат опит не само в проектирането на къщи, но и на всякакъв тип жилищни и офис сгради и познава из основи всички особености на проектантския процес.

Проектиране на къща 1
Проектиране на къща - мисия възможна

Предизвикателството „проектиране на къща“

Архитектурното проектиране на къща е истинско предизвикателство за всеки проектант. В допълнение към всички нормативни и технически изисквания, проектирането на къща изисква строго индивидуален подход. Практиката на нашето студио е да разработва всеки проект на къща по образ и подобие на обитателите й, така че е невъзможно да бъде изведена универсална формула за проектиране. Необходими са много опит, професионализъм, както и аналитично и креативно мислене, за да бъде постигнат баланс между визия, функционалност и практичност. Нашето архитектурно студио повече от 10 години се занимава с проектиране на къщи, решавайки успешно казусите, които възникват по време на проектантския процес. Нашият професионален подход се адаптира към изискванията на клиентите ни, като по този начин постигаме най-добрите резултати при проектирането на къщата им.

Документация при проектиране на къща

Освен креативния подход, при проектирането на къща са необходими и много технологични познания за архитектурно-строителни системи и материали, които залягат в техническата документация.

Проектиране на къща 2
Проектиране на къща - документация

За подготвяне на цялостен технически проект на къща е необходимо време, което включва срещи със специлисти по различните проектни части – конструктивна, електро, ВиК, ОВК, благоустройство, геодезия, пожарна безопасност и др., както и стиковка на тяхната работа. Без всичко това създаването на мечтания дом е невъзможно. Проектирането на къщи в най-честия случай е двуетапно – идеен проект и технически проект, като в първия етап може да бъде включено и предпроектно проучване, в случай че клиентът не си е изяснил напълно инвестиционните намерения. За започване на процеса по проектиране са необходими някои изходни данни, които клиентът следва да предостави – виза за проектиране, хидро-геоложки доклад, геодезическо заснемане и др., като при необходимост нашето студио може да съдейства на клиента за изготвянето им.

Идеен проект на къща

Проектиране на къща 3
Проектиране на къща - идеи

При функционалното решение и обемно-пространственото изграждане на една къща определящо значение има както креативността на проектантите, така и изискванията и предпочитанията на обитателите й. Колкото повече са особеностите и изискванията към проекта, толкова по-тясно персонализирана ще бъде къщата. Важна част от работата на нашето студио е да анализираме всички изходни данни и изисквания на клиента, да преценим дали има такива, които са в конфликт, и да консултираме клиента за най-доброто решение според конкретния случай. Качественият проект на една къща следва да отразява във възможно най-голяма степен индивидуалните нужди и желания на обитателите, без това да води до компромиси с функционалността, практичността и дългосрочното комфортно обитаване. Затова при архитектурното проектиране на къща е важно да откриете правилния екип, с който да работите. Нужни са ви не само проектанти с висок професионализъм, но и с опит и умение да анализират и имплементират вашите предпочитания още при идейното проектиране на къщата.

Бюджет за проектиране на къща

При проектирането на къщи, освен изходните данни, основен определящ фактор е бюджетът за изпълнение. Той поставя допълнителни рамки на възможните решения за даден обект. Преди започването на процеса по проектиране на къща е важно клиентът да предостави информация по отношение на бюджета за цялостната реализация. Съществуват справочници за цените в строителството, които е възможно да дадат известен ориентир за проектния бюджет за строителството на една къща. Но тъй като всеки наш проект е персонализиран, конкретната цена за изпълнението може да бъде прецизирана след изготвяне на цялостния проект на къщата с всички чертежи, спецификации и количествени сметки.

Проектиране на къща 4
3D проектиране на къща

3Д проектиране на къща

3Д проектирането на къща е един от етапите в целия процес, който вече се е превърнал в стандарт. Изготвянето на 3Д проект и впоследствие на фотореалистични визуализации на една къща и прилежащите й дворни пространства е изключително полезно за клиентите, тъй като им дава ясна представа как ще изглежда бъдещият им дом. 3Д проектирането на къща показва на обитателите в реалистичен вид имплементирането на всички изисквания и идеи в проекта и им дава възможност да дадат допълнителни насоки за проекта, преди да бъде започната техническата фаза. В някои случаи част от изискванията на клиентите звучат логично за самите тях, но след като ги видят имплементирани в проекта, може да им се сторят непрактични или неподходящи. Благодарение на нашия дългогодишен опит и висока експертиза в сферата на архитектурното проектиране, ние анализираме и изследваме изискванията и изходните данни за конфликтни точки още в самото начало и консултираме нашите клиенти за това. Целта е да се избегне излишно оскъпяване на проектирането с разработване на допълнителни варианти, които са непрактични и неподходящи. Въпреки това, при желание от страна на клиент, можем да разширим услугата с предоставяне на допълнителни варианти на 3Д проекта на къщата. Етапът на 3Д визуализациите е важен, тъй като с него се приключва идейното проектиране и се поставя основата за изготвянето на техническата документация. Затова и 3Д проектирането на къща е ключова част от целия процес.

Проектиране на къща 5
Проектиране на къща от архитектурно студио

Проектиране на къщата на вашите мечти

Създаването на мечтания дом е сложен процес, свързан с работата на много специалисти, като първата определяща стъпка за проекта на къщата е изборът на висококвалифициран екип. Изборът на архитектурно студио с достатъчно опит и креативен подход при проектирането на къщи определя до каква степен крайният резултат ще кореспондира с първоначалните изисквания. Практиката на нашето архитектурно студио е да се съобразяваме в максимална степен с изискванията на нашите клиенти и при проектирането на къщата тя да отговаря на вижданията и предпочитанията им.

Проектиране на къща 6Проектиране на къща 7Проектиране на къща 8Проектиране на къща 9Проектиране на къща 15Проектиране на къща 10Проектиране на къща 11Проектиране на къща 12Проектиране на къща 14Проектиране на къща 13Проектиране на къща 16Проектиране на къща 17Проектиране на къща 18Проектиране на къща 19Проектиране на къща 20Проектиране на къща 21Проектиране на къща 22Проектиране на къща 23Проектиране на къща 24Проектиране на къща 25Проектиране на къща 26Проектиране на къща 27Проектиране на къща 28Проектиране на къща 29Архитектурно проектиране на къща 30Проектиране на къща висок клас 31Проектиране на къща висок клас 32Архитектурно проектиране на къща 33Архитектурно проектиране на къща 343Д проектиране на къща 353Д проектиране на къща 363Д проектиране на къща 373Д проектиране на къща 383Д проектиране на къща 393Д проектиране на къща 403Д проектиране на къща 41Проектиране на къща 423Д проектиране на къща 43Проектиране на къща цена 44Проектиране на къща цена 45

Етапи на работа

Предпроектно проучване

 • Анализ на даденостите;
 • Проучване за възможните архитектурни решения;
 • Обобщено функционално зониране;
 • Обобщено обемно-пространствено решение.

Идеен проект

 • Детайлно функционално решение;
 • Детайлно обемно-пространствено решение;
 • Идейни чертежи - ген-план, разпределения, разрези;
 • Визуализации.

Технически проект

 • Технически чертежи по част Архитектура и всички необходими специалности;
 • Спецификации;
 • Количествени сметки.

Авторски надзор

 • Авторски надзор на обекта по време на изпълнението;
 • Консултации при възникнали въпроси по време на изпълнението.

За нас

Архитектурно студио Чолаков-Гонгалов Архитекти е основано през 2012 г. от архитект Виктор Чолаков и ландшафтен архитект Димитър Гонгалов. Имаме близо двадесет-годишен опит в проектирането на къщи. С времето изградихме ефективен работен процес, който осигурява коректното протичане на проектирането и прилагането на качествени решения, както и улеснява комуникацията с клиентите през целия период на проектиране – от идеята до превръщането й в готов продукт.

Цени за проектиране на къщи

Цената за изготвяне на проект не зависи само от квадратурата на бъдещата сграда и търсения архитектурен стил. Голямо значение имат характерните особености на имота и местността, специфичните изисквания на клиента и степента на сложност на всяка една проектна част, предмет на разработка.

Конструктивното решение на сграда без големи конзоли, без сутерен и при равен терен е с по-ниска степен на сложност, докато развиването на къща с големи еркери върху силно наклонен терен с терасиране на околното пространство с подпорни стени изисква доста по-задълбочени познания, увеличено време проектантска работа, което се отразява на цялостната цена.

За ценообразуването е от значение и какви допълнителни части ще съдържа проектът. Например ако отоплението не е с електричество, а с газ - към проектната документация се разработва и част Газификация. Ако до имота има съществуваща канализация, то ВиК решението ще е със сградно канализационно отклонение, но ако няма - решението се променя - с водоплътна изгребна яма или с проектиране на външни връзки. Ако освен стандартна силнотокова инсталация има изискване за слаботокови инсталации (видеонаблюдение, структурно окабеляване и др.) - обхватът на част Електро се увеличава.

Поради големия брой фактори, които влияят на ценообразуването, е необходимо да се изяснят всички подробности и изисквания към проекта. Свържете се с нас, за да получите индивидуална оферта за проектиране, съобразена с Вашия обект.

undefined
Проектиране на къщи