Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Проектиране на къщи

Архитектурно студио Чолаков-Гонгалов се занимава с проектантска дейност от 2012 година. Изготвянето на цялостни проекти за къщи е част от дейността на студиото. Проектирането на къщи е не по-малко предизвикателство, отколкото проектирането на големи жилищни или офис сгради. При еднофамилните жилищни сгради обитаването е силно индивидуално и освен отчитане на характерните особености местността и имота, съобразяване на нормативната уредба, бюджета за изпълнение и други характерни особености, трябва да бъдат адресирани и индивидуалните изисквания на клиента. Обитаването на една къща се различава от обитаването на друг тип сгради, защото е изключително лично и ограничено до тесен кръг ползватели. Поради тази причина при създаването на къщи от основна важност са личните предпочитания и вкус на клиента.

В студиото са разработени различни проекти за къщи – двуфамилна съвременна къща край София, къща във Варна, комплекс от отворен тип с 39 едноетажни къщи край София, комплекс от затворен тип с 9 къщи от висок клас в София и др. Стремежът ни при всеки наш проект е да съчетаем изискванията на клиента с нашия професионален подход и усет за обемно-пространствена композиция. За нас е важно крайният продукт да отговяра както на очакванията на клиента, така и на нашите високи критерии за съвременна качествена архитектура.

Етапи на работа

Предпроектно проучване

 • Анализ на даденостите;
 • Проучване за възможните архитектурни решения;
 • Обобщено функционално зониране;
 • Обобщено обемно-пространствено решение.

Идеен проект

 • Детайлно функционално решение;
 • Детайлно обемно-пространствено решение;
 • Идейни чертежи - ген-план, разпределения, разрези;
 • Визуализации.

Технически проект

 • Технически чертежи по част Архитектура и всички необходими специалности;
 • Спецификации;
 • Количествени сметки.

Авторски надзор

 • Авторски надзор на обекта по време на изпълнението;
 • Консултации при възникнали въпроси по време на изпълнението.

За нас

Архитектурно студио Чолаков-Гонгалов Архитекти е основано през 2012 г. от архитект Виктор Чолаков и ландшафтен архитект Димитър Гонгалов. Имаме близо двадесет-годишен опит в проектирането на къщи. С времето изградихме ефективен работен процес, който осигурява коректното протичане на проектирането и прилагането на качествени решения, както и улеснява комуникацията с клиентите през целия период на проектиране – от идеята до превръщането й в готов продукт.

Цени за проектиране на къщи

Цената за изготвяне на проект не зависи само от квадратурата на бъдещата сграда и търсения архитектурен стил. Голямо значение имат характерните особености на имота и местността, специфичните изисквания на клиента и степента на сложност на всяка една проектна част, предмет на разработка.

Конструктивното решение на сграда без големи конзоли, без сутерен и при равен терен е с по-ниска степен на сложност, докато развиването на къща с големи еркери върху силно наклонен терен с терасиране на околното пространство с подпорни стени изисква доста по-задълбочени познания, увеличено време проектантска работа, което се отразява на цялостната цена.

За ценообразуването е от значение и какви допълнителни части ще съдържа проектът. Например ако отоплението не е с електричество, а с газ - към проектната документация се разработва и част Газификация. Ако до имота има съществуваща канализация, то ВиК решението ще е със сградно канализационно отклонение, но ако няма - решението се променя - с водоплътна изгребна яма или с проектиране на външни връзки. Ако освен стандартна силнотокова инсталация има изискване за слаботокови инсталации (видеонаблюдение, структурно окабеляване и др.) - обхватът на част Електро се увеличава.

Поради големия брой фактори, които влияят на ценообразуването, е необходимо да се изяснят всички подробности и изисквания към проекта. Свържете се с нас, за да получите индивидуална оферта за проектиране, съобразена с Вашия обект.

Проектиране на къщи