Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

СЪВРЕМЕННИ ИНТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ

Проектни решения за интериорни пространства – офиси, жилища, обществени. Водеща цел при интериорното проектиране е създаването на функционални пространства и залагането на изпълними решения, които удовлетворяват изискванията на клиента.

Работата по интериорното проектиране преминава през следните етапи на работа:

  • Предпроектно проучване и концепция – анализ на даденостите и проучване за възможностите на пространствата; функционално решение и предложения за материали и интериорни елементи.
  • Идеен проект и визуализации – детайлно тримерно разработване и визуализиране на пространствата.
  • Техническа документация – прецизиране на решенията на Идейния проект, изготвяне на техническа документация.
  • Авторски надзор или Мениджмънт на изпълнението – консултации по време на изпълнението и/или управление на процесите, контрол на фирмите-изпълнители и качеството на изпълнение.