Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Интериорен дизайн

Чолаков-Гонгалов Архитекти е студио за архитектура и интериорен дизайн. Екипът ни е специалзиран в изготвянето на интериорни проекти за офиси, къщи и апартаменти. В дългогодишната си практика сме разработили проекти на над 20 000 кв.м. интериорни пространства. Основният фокус на студиото е да създава уникален дизайн със собствен стил и характер. Подходът ни към всеки проект е индивидуален и всяка наша концепция е резултат от внимателен анализ на характерните особености на пространствата и специфичните изисквания на клиента. Студиото разработва проекти основно в съвременен и минималистичен стил. В зависимост от конкретните изисквания, в различни случаи използваме и препратки към други стилове - ретро, класика, скандинавски стил - като стремежът ни винаги е да правим не буквален, а съвременен прочит на тези стилове, пречупен през призмата на нашето виждане. Една от основните ни цели при разработването на интериорни проекти е създаването на функционални пространства и интериорни елементи, отговарящи на изискванията и начина на обитаване на клиента. Качественото функционално решение е основата, върху която стъпва изграждането на обемно-пространствения дизайн при всеки наш проект. Влагаме смисъл и логика във всяко решение, елемент и детайл. Друг важен фактор, с който се съобразяваме при разработването на вътрешен дизайн, е бюджетът за изпълнение. Изпълнението на проект с индивидуален характер и визия изисква повече средства спрямо стандартното обзавеждане, като размерът на бюджета може да варира драстично, в зависимост от класа на заложените материали, детайлността и сложността на интериорните елементи. За качеството на крайния продукт определящо значение има отчитането на всички дадености и синтезът между тях. В нашата работа се стремим да съобразим проектното решение с всички изисквания, предпоставки и особености. Това е начинът да създаваме интериорен дизайн, отговарящ не само на професионалните критерии за висок стандарт, но и на очакванията на клиента.

Прочети повече

Функционалният и естетически издържан интериорен дизайн е от ключово значение за осигуряването на качествено обитаване. Независимо от предназначението на пространството, трябва да бъде намерен точният баланс между функционалност, комфорт, естетика и практичност, за да отговаря на нуждите на обитателите. Поради тази причина крайната визия на един качествен интериорен дизайн е различна и специфична във всеки отделен случай. В зависимост от особеностите на пространството, търсения стил и нуждите и изискванията на клиента, всеки наш проект за интериорен дизайн има свой собствен уникален характер.

Интериорен дизайн 1
Професионален интериорен дизайн

Професионален интериорен дизайн

Основно предимство на професионалния интериорен дизайн е, че опитните проектанти са добре запознати със спецификите на процеса, възможните проблеми, които могат да възникнат по време на изпълнението, както и кои решения са най-приложими и продуктивни във всеки конкретен случай. Експертизата на професионалните проектанти е изключително ценна при създаването на проекти за интериорен дизайн на къщи, апартаменти и офиси, тъй като са добре запознати с тенденциите и трендовете в сферата на дизайна и могат да приложат най-съвременните похвати при разработването на дадено интериорно пространство.

Уникален интериорен дизайн

Не е нужно човек да е специалист в областта на интериорния дизайн, за да знае, че всяко пространство има свой собствен характер, обвързан с предназначението му. Но за създаването на индивидуален стил и визия на даден интериор е най-добре проектирането му да бъде доверено на специалисти с висока експертиза и дългогодишен опит, за да бъдат съчетани по възможно най-добрия начин функционалност, стил и практичност, без да бъдат допускани компромиси. От съществено значение при създаването на проект за интериорен дизайн е и определеният бюджет за изпълнение. До голяма степен бюджетът е обвързан с качествения краен резултат – почти винаги ниският бюджет е предпоставка за не особено впечаляващ интериор, но обратното твърдение съвсем не е задължително вярно. Не високият бюджет гарантира качествени решения и уникална визия, а професионалната работа на опитния проектант.

Интериорен дизайн 2
Интериорен дизайн на жилище

Жилищен интериорен дизайн

Характерното при разработването на жилищен интериорен дизайн е, че обитаването е много лично и интериорът трябва да е напълно персонализиран според обитателите. Всеки дом е отражение на вкуса и предпочитанията на неговите обитатели и затова нашите проекти винаги са съобразени с тях. Функционалността при жилищния интериорен дизайн е от първостепенно значение. В нашата работа не допускаме компромиси с нея, защото пространствата трябва да са удобни за дългосрочно всекидневно обитаване. Доброто функционално решение е основата, върху която се изгражда стилната визия, придаваща характер и индивидуалност на пространствата.

Интериорен дизайн на апартаменти

Интериорен дизайн 3
Интериорен дизайн на апартаменти

Качественият интериорен дизайн на апартаменти е продукт на сериозен анализ, задълбочени технически познания и висококвалифицирана творческа работа.

Нашите решения за различните пространства в един апартамент са съобразени с изискванията на клиента, като същевременно не допускаме компромиси с функционалността. Това често е истинско предизвикателство пред всеки интериорен дизайнер, но постигането на перфектния баланс между естетиката и функционалността в нашите проекти е възможен, благодарение на нашия индивидуален подход и вниманието, което обръщаме на всеки елемент и детайл. Добавената стойност на професионалния интериорен дизайн е в цялостния подход и избора на най-добрите решения.Изготвянето на проект за интериорен дизайн на апартамент е процес, изискващ мултидисциплинарни познания и комплексен подход, и крайният резултат е в пряка зависимост от професионализма на проектанта.

Интериорен дизайн на къщи

Интериорен дизайн 4
Интериорен дизайн на къщи

Интериорен дизайн на къщи най-често се разработва, когато се търсят решения във висок клас. Поради по-големите площи при къщите, отколкото при апартаментите, имплементирането на индивидуални интериорни решения често е свързано с високи бюджети. Затова за клиентите е важно инвестираните средства за интериорен дизайн да са вложени по възможно най-добрия начин – за качествени материали и креативни решения.

Друга разлика спрямо апартаментите е, че вътрешните пространства на къщите по-често имат ясно изразени характерни особености – увеличени височини на някои стаи, изявени вътрешни стълбища, участващи в интериора, помещения със специфични пропорции и параметри, което е предпоставка за силно персонализирани решения. Професионалният интериорен дизайн на къщи повече от всеки друг дизайн следва да бъде съобразен с предпочитанията на обитателите. Всяко пространство трябва да отговаря на вкуса и изискванията на клиента и същевременно да е функционално. Креативното мислене на интериорния дизайнер е от ключово значение при анализирането на изходните данни и разработването на балансиран и естетически издържан интериорен дизайн.

Интериорен дизайн на офиси

Интериорен дизайн 5
Интериорен дизайн на офис

За разлика от създаването на интериорен дизайн на апартаменти или къщи, при проектите на офиси подходът е до известна степен различен. Пространствата по необходимост са предназначени не за лично обитаване, а за по-големи групи от хора с разнородни интереси и предпочитания. При проектирането на офисни пространства решенията трябва да са едновременно и уникални, и унифицирани.

Колкото и да носят своя уникален характер и излъчване, офисните интериори трябва да са пригодени и практични за широк кръг от хора и да създават приятна ненатрапчива атмосфера за работа. Решаването на тази задача започва от внимателен анализ на всички особености на работата на съответната компания, както и на предпоставките на самото пространство. Впоследствие проектантският процес минава през няколко етапа на работа – синтез и определяне на концепция/посока за развитие, функционално решение според нуждите на клиента, креативен експериментален процес, обвързан с фирмената идентичност на клиента, и етап на технически решения. Независимо от предпоставките за известна унифицираност на решенията при разработването на интериорен дизайн на офиси, нашата практика е винаги да подхождаме индивидуално към всеки отделен обект. В нашата работа се стремим не само към функционални и практични решения от най-висок клас; създаването интериорен дизайн на офиси, които отговарят в най-пълна степен на нуждите на нашите клиенти и надминават техните очаквания, е основен приоритет за нас.

Студио „Чолаков-Гонгалов Архитекти“ има дългогодишен опит в сферата на интериорния дизайн и множество реализирани проекти. Потърсете ни, за да намерим заедно най-доброто решение за Вашия офис или жилище.

Интериорен дизайн на офиси 6Интериорен дизайн на офиси 7Жилищен интериорен дизайн 8Интериорен дизайн на офиси 9Интериорен дизайн на офиси 10Жилищен интериорен дизайн 11Жилищен интериорен дизайн 12Жилищен интериорен дизайн 13Жилищен интериорен дизайн 14Интериорен дизайн на апартаменти 15Интериорен дизайн на апартаменти 16Интериорен дизайн на офиси 17Интериорен дизайн на офиси 18Интериорен дизайн на офиси 19Интериорен дизайн на апартаменти 20Интериорен дизайн на офиси 21Интериорен дизайн на офиси 22Интериорен дизайн на офиси 23Интериорен дизайн на офиси 24Интериорен дизайн на офиси 25Интериорен дизайн на апартаменти 26Интериорен дизайн на апартаменти 27Интериорен дизайн на апартаменти 28Интериорен дизайн на апартаменти 29Интериорен дизайн на апартаменти 30Интериорен дизайн на къщи и интериорен дизайн на апартаменти 31Интериорен дизайн на апартаменти 32Интериорен дизайн на къщи и интериорен дизайн на апартаменти 33Интериорен дизайн на къщи и интериорен дизайн на апартаменти 34Интериорен дизайн на къщи и интериорен дизайн на апартаменти 35Интериорен дизайн на апартаменти 36Интериорен дизайн на офиси 37Интериорен дизайн на офиси 38Интериорен дизайн на къщи 39Интериорен дизайн на къщи и интериорен дизайн на апартаменти 40Интериорен дизайн на къщи 41Интериорен дизайн на къщи 42Интериорен дизайн на къщи 43Интериорен дизайн на къщи 44Жилищен интериорен дизайн 45Интериорен дизайн на апартаменти 46Интериорен дизайн на апартаменти 47Интериорен дизайн на къщи 48Интериорен дизайн на офиси 49Жилищен интериорен дизайн 50Жилищен интериорен дизайн 51

Етапи на работа

Услугите, които предлагаме, могат да обхванат само проектантския процес или да бъде включено и мениджмънт на изпълнението. Процесът се разделя на четири етапа на работа.

Предпроектно проучване

 • Анализ на даденостите;
 • Проучване за възможностите на пространствата;
 • Функционално решение;
 • Предложения за материали и интериорни елементи.

Идеен проект

 • Детайлно тримерно моделиране;
 • Елементи на обзавеждането;
 • Осветителни тела;
 • Настилки;
 • Стенни финиши - бои, мазилки, облицовки;
 • Визуализации;

Технически проект

 • Технически чертежи;
 • Спецификации;
 • Количествени сметки.

Авторски надзор / мениджмънт

 • Авторски надзор на обекта;
 • Комуникация с фирми-изпълнители;
 • Организиране доставките и работата на обекта;
 • Контрол на качеството и сроковете;

За нас

Чолаков-Гонгалов Архитекти е студио за архитектура и интериорен дизайн. Основано е през 2012 г. от архитект Виктор Чолаков и ландшафтен архитект Димитър Гонгалов.

Имаме над десетгодишен опит в областта на архитектурното проектиране и вътрешния дизайн. С времето изградихме ефективен работен процес, който следваме - от проучването, през идейната фаза, до готовия проект.

Интериорен дизайн