Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Информация за проекта

  • Дата на проекта: 1.2024 г.  
  • Локация: София, България
  • Интериорен дизайн: Чолаков-Гонгалов Архитекти

Описание

Разработеният интериорен проект е за отдел Технически служби на компания добив на ценни метали. Офисът е разположен на 250 кв.м. площ и е разделен на 2 големи работни зони, допълнени от помещения за срещи и за почивка, както и кабинет за мениджър отдел.

Офисът е разработен в индустриален стил, допълнен от акцентиращи характерни за дейността на компанията елементи. Таваните са с видими ОВК инсталации, като са предвидени шумоизолационни и декоративни висящи елементи.

© Чолаков-Гонгалов Архитекти (архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов)