Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Услуги

Студио Чолаков-Гонгалов Архитекти е специализирано в разработването на архиткетурни и интериорни проекти за офиси, жилища и хотели. Услугите, които предлагаме, обхващат целия проектантски процес: предпроектно проучване, идеен проект, технически проект по всички необходими специалности, авторски надзор. Студиото предлага и мениджмънт на изпълнението на интериорни проекти.

АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ

Изготвяне на цялостни проекти по част Архитектура и всички необходими специалности за одобрение и издаване на Разрешение за строеж. Проектиране на жилищни и офис-сгради, къщи, хотели и др. Основните опорни точки при разработването на цялостен проект са характерните особености на имота и местността, предназначението на сградата и специфичните изисквания на клиента. Проектирането преминава през четири основни етапа на работа:

  • Предпроектно проучване и концепция
  • Идеен проект и визуализации
  • Техническа документация
  • Авторски надзор

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Проектни решения за интериорни пространства – офиси, жилища, обществени. Водещо при изготвянето на интериорни проекти е да създадем функционални пространства и изпълними решения, които удовлетворяват изискванията на клиента. Интериорното проектиране преминава през четири етапа на работа:

  • Предпроектно проучване и концепция
  • Идеен проект и визуализации
  • Техническа документация
  • Авторски надзор или Мениджмънт на изпълнението

Услуги