Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Услуги

Консултации

Консултиране по въпроси, свързани със строително-инвестиционни намерения.

Проучване

Изготвяне на концептуални и обемно-пространствени проучвания с цел изясняване на инвестиционните намерения.

Устройствено планиране

Устройствени решения на един или повече имоти, комплекси, паркове, обществени пространства и др. Функционално зониране, подходи, връзки, разположение на сградите и др.

Архитектурно проектиране

Изготвяне на архитектурни проекти на къщи, хотели, многофамилни жилищни сгради, офис сгради и др. Разработване на идеен проект, технически проект, работен проект, количествени сметки и спецификации.

Интериорен дизайн

Проектиране на интериорни пространства – вътрешен дизайн на жилищни, офисни, обществени сгради. Възможност за цялостно изпълнение на проекта при желание от клиента.

Ландшафтен дизайн

Изготвяне на ландшафтни проекти за дворни, паркови, обществени пространства и др.

3D-моделинг и Визуализации

Високо-детайлно тримерно моделиране на сгради, елементи на обзавеждане, растения. Професионални фото реалистични визуализации на екстериор, интериор, ландшафтни проекти и др.

Цялостно проектиране

Изготвяне на пълна проектна документация с всички необходими специалности за внасяне за одобрение, издаване на разрешение за строеж и изпълнение.

Интериорен дизайн

При проектирането на интериорния дизайн на къща, офис или обществена сграда, се стремим да създаваме функционални пространства, които удовлетворяват изискванията на клиента.

Вярваме, че вътрешният дизайн на всяко пространство трябва да показва стил и характер. Основната ни задача е да пресъздадем и отразим в пространствата духа на обитателите им.

Проектиране на къщи

От опит знаем, че проектирането на къща е специфичен процес. Всеки клиент има конкретни и детайлни изисквания. Всеки възложител очаква да види идеите си за дом реализирани. Нашата работа е да придадем форма на тези идеи, превръщайки ги в архитектурен проект.

Формата не следва функцията, нито функцията следва формата. Всичко следва изискванията на клиента.


Цялостно проектиране на сгради

Предназначението на сградата и изискванията на клиента, са основните опорни точки при работата по проектирането на по-големи сгради. В работата си, архитектурното ни студио се ръководи също от характерните особености на имота и местността.

Можете да разчитате на опита на нашия екип, който ще изработи всеки проект, изцяло, съобразявайки се с вашите нужди.

Свържете се с нас и направете Вашето запитване!

Контакти