Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ

Изготвяне на цялостни проекти по част Архитектура и всички необходими специалности за одобрение и издаване на Разрешение за строеж. Проектиране на жилищни и офис-сгради къщи, хотели и др.

Основните опорни точки при разработването на цялостен проект са характерните особености на имота и местността, предназначението на сградата и специфичните изисквания на клиента. Проектирането преминава през няколко етапа на работа:

  • Предпроектно проучване и концепция – анализ на даденостите и проучване за възможностите на терена и бъдещото архитектурно решение; базово функционално зониране и обемно-пространствено решение.
  • Идеен проект и визуализации – детайлно функционално и обемно-пространствено решение; визуализации.
  • Техническа документация – прецизиране на решенията на Идейния проект; изготвяне на техническа документация по всички необходими специалности.
  • Авторски надзор – консултации по време на изпълнението.

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Проектни решения за интериорни пространства – офиси, жилища, обществени. Водеща цел при интериорното проектиране е създаването на функционални пространства и залагането на изпълними решения, които удовлетворяват изискванията на клиента.

Работата по интериорното проектиране преминава през следните етапи на работа:

  • Предпроектно проучване и концепция – анализ на даденостите и проучване за възможностите на пространствата; функционално решение и предложения за материали и интериорни елементи.
  • Идеен проект и визуализации – детайлно тримерно разработване и визуализиране на пространствата.
  • Техническа документация – прецизиране на решенията на Идейния проект, изготвяне на техническа документация.
  • Авторски надзор или Мениджмънт на изпълнението – консултации по време на изпълнението и/или управление на процесите, контрол на фирмите-изпълнители и качеството на изпълнение.