Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

УСЛУГИ

АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ

Изготвяне на цялостни архитектурни проекти на къщи, хотели, многофамилни жилищни сгради, офис сгради и др. При разработването на цялостен архитектурен проект, основните опрни точки на нашата работа, са характерните особености на имота и местността, предназначението на сградата и специфичните изисквания на клиента. Проектирането преминава през няколко етапа на работа:

  • Предпроектно проучване и концепция
  • Идеен проект и визуализации
  • Техническа документация по всички специалности
  • Авторски надзор

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Независимо от типа интериор – жилищен, офис или обществен, нашият сремеж е винаги да създаваме на първо място функционални пространства и изпълними решения, които удовлетворяват изискванията на клиента. Основната ни задача е да пресъздадем и отразим в пространствата духа на обитателите им. Работата по интериорното проектиране преминава през следните етапи на работа:

  • Предпроектно проучване и концепция
  • Идеен проект и визуализации
  • Техническа документация
  • Авторски надзор или Мениджмънт на изпълнението