Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

За архитектурно студио Чолаков-Гонгалов

Чолаков-Гонгалов Архитекти е студио за архитектура и интериорен дизайн. Основано е през 2012 г. от архитект Виктор Чолаков и ландшафтен архитект Димитър Гонгалов.

Имаме над десетгодишен опит в областта на архитектурното проектиране и вътрешния дизайн. С времето изградихме ефективен работен процес, който следваме при всеки наш проект - от проучването, през идейната фаза, до готовия проект.

Прочети повече

Задачите, които стоят пред едно архитектурно студио при изготвянето на проект, изискват специфични задълбочени познания, затова високият професионализъм е ключов за изпълнението на всяка от тях. Опитът, стремежът към непрекъснато усъвършенстване и отговорното отношение към поетите ангажименти поставят основата на добрите практики в работата на нашето архитектурно студио. Високите стандарти, които спазваме в архитектурно студио Чолаков-Гонгалов, са гаранция за качествен краен резултат.

Архитектурно студио 1
Съвременно архитектурно студио

Съвременно архитектурно студио

Проектирането на сгради, както и интериорният дизайн са сред най-бързо развиващите се сфери днес. При тях иновациите навлизат непрекъснато, поставяйки сериозни изисквания пред работата на всяко архитектурно студио. Нужни са креативни решения и гъвкаво мислене, за да може задачите, стоящи пред архитектурния екип, да се изпълняват качествено и на най-високо ниво. Необходими са съвременен поглед, постоянно следене на световните тенденции и трендове и прилагане на устойчиви практики. Екипът на нашето архитектурно студио се стреми винаги да е в крак с времето. Съчетавайки умело опита и иновациите, архитектурно студио Чолаков-Гонгалов предоставя на своите клиенти качествени съвременни решения в сферата на архитектурното проектиране.

Креативно архитектурно студио

Архитектурно студио 2
Архитектурно студио - професионализъм

Всяка сграда, независимо от предназначението, може да бъде визуално оформена по много различни начини. Но характерните особености на местността и терена, изискванията на клиента, както и други изходни данни са основата, която при правилен първоначален анализ определя в голяма степен посоката, в която проектът ще се развие. Основна част от работата на едно архитектурно студио е не просто да предложи най-функционалното решение и възможно най-добрата обемно-пространствена композиция, а още в самото начало да анализира всички изходни данни и фактори, влияещи върху възможното развитие на проекта, и посредством синтез да определи концепцията за развитие. Само правилно зададената посока е стабилна основа, върху която архитектурното студио може да разгърне творческия си потенциал и да създаде функционална сграда с индивидуален характер. Практиката на архитектурно студио „Чолаков-Гонгалов“ е да отдаваме еднаква важност както на функционалното решение, така и на обемно-пространственото визуално оформяне на всеки обект.

Архитектурно студио с индивидуален подход

Предпочитанията и нуждите на всеки клиент са различни, както са различни и параметрите на всеки имот. Когато става дума за проектиране на сграда с индивидуален характер, тези различия са важни и до известна степен определящи. Индивидуалният подход на архитектурно студио „Чолаков-Гонгалов“ е ключов за постигането на качествен краен резултат. Ние вземаме под внимание изискванията и потребностите на нашите клиенти и ги интегрираме в проекта във възможно най-голяма степен. По време на работния процес поддържаме оперативна комуникация с клиентите и ги консултираме за най-добрите решения при възникване на казуси. Проектантите в нашето архитектурно студио приемат всеки проект като предизвикателство да се постигне хармония и баланс между функционалност, практичност, визия и бюджет.

Архитектурно студио 3
Архитектурно студио с опит

Архитектурно студио с опит

В работата на всяко архитектурно студио дългогодишният опит е изключително важен. Проектантската професия изисква както задълбочени мултидисциплинарни теоретични познания, така и практически познания, придобити при решаването на многобройни казуси и възникнали проблеми в проектантския процес. Благодарение на дългогодишния опит на проектантите в нашето архитектурно студио и предизвикателствата, с които са се сблъсвали в 20-годишната си проектантска работа, разполагаме с богат инструментариум за решаване на най-различни казуси, възникващи в процеса на проектиране. В годините от създаването на архитектурно студио „Чолаков-Гонгалов“ до днес неспирното ни желание да се учим и развиваме, както и нашите иновативно мислене и адаптивност винаги са отвеждали работата до качествен краен резултат. Богатото ни портфоло и доволните клиенти са най-доброто доказателство за качествената работа на нашето студио.

Избор на архитектурно студио в София

 Първата стъпка към осъществяването на всеки проект е изборът на подходящо архитектурно студио. Този избор ще определи с какъв екип от хора ще работите и как ще протече цялостният процес. За постигането на оптимални резултати винаги е препоръчително да изберете архитектурно студио, което предлага индивидуален подход и отговорно изпълнява поетите ангажименти. Пазарът в София е един от най-конкурентните, което означава, че вероятността да откриете подходящо студио е голяма, но също така нараства и вероятността да попаднете на студио, което не може да отговори на нуждите ви. Затова от особена важност при търсенето на архитектурно студио е да се запознаете с портфолиото на студиото и да проучите отзивите на други клиенти.

Архитектурно студио 4
Архитектурно студио - доверете ни се

Архитектурно студио, на което можете да се доверите

Колкото и комплексна да е работата на едно архитектурно студио, най-важното в крайна сметка не е самият проектантски процес, а крайният резултат. За постигането му се изискват много професионални познания, креативен подход, внимание към всеки детайл, както и съобразителност, коректност и отговорно отношение. Тези елементи на професионалната проектантска работа са залегнали в политиката на нашето архитектурно студио. Нашата работа е да създаваме проекти с индивидуален характер, следвайки вашите изисквания и нашите високи професионални стандарти. Имплементираме в проектите изискванията на нашите клиенти във възможно най-голяма степен, като същевременно не правим компромиси по отношение на качеството на обитаване и практичността. Коректни сме по отношение на всеки поет ангажимент и сме стриктни по отношение на документацията. Разгледайте последните реализирани архитектурни и интериорни проекти на сайта на нашето архитектурното студио, за да се убедите във високото качество на нашата работа.

Свържете се с нас, за да обсъдим заедно вашите виждания и изисквания и да създадем най-добрия план за тяхното реализиране.

Архитектурно студио 6Архитектурно студио 7Архитектурно студио 8Архитектурно студио 9Архитектурно студио 10Архитектурно студио 11Архитектурно студио 12Архитектурно студио 13Архитектурно студио 14Архитектурно студио 15Архитектурно студио 16Архитектурно студио 17Архитектурно студио 18Архитектурно студио 19Архитектурно студио 20Архитектурно студио 21Архитектурно студио 22Архитектурно студио 23Архитектурно студио 24Архитектурно студио 25Архитектурно студио 26Архитектурно студио София 27Архитектурно студио 28Архитектурно студио София 29Архитектурно студио София 30Архитектурно студио 31Архитектурно студио София 32Архитектурно студио София 33Архитектурно студио за цялостно проектиране 34Архитектурно студио за цялостно проектиране 35Архитектурно студио с дългогодишен опит 36Архитектурно студио с дългогодишен опит 37Архитектурно студио с дългогодишен опит 38Архитектурно студио с дългогодишен опит 39Архитектурно студио с дългогодишен опит 40Дизайнерско архитектурно студио 41Дизайнерско архитектурно студио 42Дизайнерско архитектурно студио 43Дизайнерско архитектурно студио 44Дизайнерско архитектурно студио 45

Услуги

АРХИТЕКТУРА

Изготвяне на цялостни проекти по част Архитектура и всички необходими специалности за одобрение и издаване на Разрешение за строеж. Проектиране на жилищни и офис-сгради къщи, хотели и др. Основните опорни точки при разработването на цялостен проект са характерните особености на имота и местността, предназначението на сградата и специфичните изисквания на клиента.

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Проектни решения за интериорни пространства – офиси, жилища, обществени. Водеща цел при интериорното проектиране е създаването на функционални пространства и залагането на изпълними решения, които удовлетворяват изискванията на клиента.

Цени

Цените за изготвяне на архитектурен или интериорен проект се определят от няколко фактора: предназначението на сградата или пространството (жилищно, офис, обществено и тн.); квадратура за разработка; сложност и начленяване на пространството; архитектурен/интериорен стил, в който ще бъде разработен проектът. В зависимост от характеристиките на обекта и изискванията на клиента, цената за разработване на проект могат да варират в много широки рамки (в пъти). Потърсете ни за оферта, за да я изготвим според Вашия конкретен обект.

Начало