Преди започване на работа по какъвто и да е интериорирен проект, е необходимо да бъдат уточнени всички изисквания на клиента към проекта, за да бъде изготвено задание за проектиране. Заданието е основа за развиване на проектните идеи и решения и върху него стъпва целият по-нататъшен процес. Затова е много важно заданието за проектиране да бъде възможно най-ясно и подробно формулирано. Уточняването на изискванията към шест ключови елемента от заданието преди началото на проектантската работа има решаващо значение клиентът и проектантът да са „на една вълна“ по отношение възприятия, усещания и какво се търси в предстоящия проект.

ФУНКЦИЯ
Как ще бъдат ползвани помещенията и какво клиентът иска да има в тях? Ще се запазят ли съществуващите помещения или ще бъдат реорганизирани? Функционалното решение е инструмент за планиране на удобното обитаване от клиента, но също така е и отправна точка за проектанта при изграждането на пространственото решение впоследствие.
СТИЛ
При уточняването на търсения интериорен стил, обикновено е полезно клиентът да покаже примерни изображения на интериор, който е харесал, за да може да уеднаквим терминологията и да се уверим, че клиентът няма предвид нещо различно от професионалното разбиране за даден стил. Нашето студио оперира основно в сферата на съвременния и минималистичния стил, но в нашето портфолио присъстват и много проекти с препратки към ретро или класика. Независимо от това обаче, нямаме практика да следваме строго каноните на определен стил от миналото, а винаги правим съвременна интерпретация при изискване за класическо или ретро усещане.
НАСТРОЕНИЕ / УСЕЩАНЕ
Тази точка е малко по-абстрактна, но търсеното усещане може да бъде изразено достатъчно конкретно с интериорни елементи, цветове и материали. Каква атмосфера трябва да бъде постигната с интериорния дизайн – усещане за спокойствие и домашен уют? Стилна и изчистена съвременна визия? Или пък свежа, динамична младежка обстановка? Тази точка ще предопредели до известна степен използваните проектантски похвати и решения.
ЦВЕТОВЕ И МАТЕРИАЛИ
Едно пространство, разработено с едни и същи похвати, решения и елементи, ще изглежда по различен начин в светла или тъмна гама; с ахроматично или цветно решение. Клиент, който харесва светли пространства, не би харесал интериорна разработка в тъмно сивата гама, въпреки, че всичко останало може да е точно по изискванията и вкуса му. Има голяма вероятност да оцени високо проекта, но когато просто „не е неговото“, няма да го възприеме и в някои случаи може да не си даде сметка откъде идва проблемът. Тук е ролята на интериорния дизайнер – и от още в началото – да разбере коя е правилната гама за работа в конркетния случай.

Различните завършващи материали също играят голяма роля за визията на един интериор. Стените в изчистен вид, завършени само с боя, за един клиент може да са търсен минималистичен ефект, но за друг може да са скучни и затова да бъде необходим ефект на игра между различни облицовъчни материали - каменна и дървесна визия, декоративни мазилки и др.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ
Индивидуалният начин на обитаване на всеки клиент е свързан с различни изисквания, някои от които имат своите специфики. Например ако даден клиент много често кани гости в дома си, може да има изискване за много голяма разтегателна трапезна маса (за 10 и повече човека), около която да се развие целият дневен тракт. В друг случай може клиентът да е меценат или любител на изкуството и то да изиграе централна роля в изграждането на пространствата. Или пък може клиентът просто много да харесва даден материал (конкретен вид дърво, камък или друг) и да иска да бъде масово използван. Отчитането на специфичните изисквания дава възможност в интериорния проект да бъде отразен индивидуалният начин на обитаване на клиента, както и да бъде създадена визия с характер.
БЮДЖЕТ
На последно място, но не и по важност, стои въпросът за бюджета за изпълнение. Тази точка често е омаловажавана от клиентите, тъй като фокусът е основно върху желанието да се намери добър интериорен дизайнер, който да изготви стилен и качествен проект. Повечето клиенти имат ориентировъчна представа какви средства са готови да отделят, но тази представа често се разминава с реално необходимите разходи около изпълнението на един индивидуален дизайнерски интериорен проект. В зависимост от вида и класа на заложените материали, елементи и решения, цената за изпълнение може да варира в много широки граници – започвайки от 2-3000 лв на квадратен метър при среден (или среден към висок клас) и нараствайки в пъти при висок и луксозен клас. Без предварително уточняване на ориентировъчен бюджет има риск да бъде създаден проект, който клиентът много харесва, но впоследствие трябва да бъде драстично орязан, поради липса на средства за имплементиране на всички заложени елементи и решения.

Добре формулираното задание за проектиране е необходимата солидна основа, върху която да започне развиването на интериорен дизайн. Уточняването на всички клиентски изисквания е задължително условие, което трябва да бъде изпълнено преди преминаването към същинското проектиране.

арх. Виктор Чолаков