Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Информация за проекта

  • Дата на проекта: 11.2018 г.  
  • Локация: София, България
  • Интериорен дизайн: Чолаков-Гонгалов Архитекти

Описание

Интериорен проект на адвокатска кантора в центъра на гр. София. Дизайнът е разработен в съвременен стил с изчистени линии. Преобладаващи са белите тонове, като са комбинирани с дървени финиши и тънки черни елементи. Разработката обхваща рецепция и зона за изчакване, работна зона, както и две зали за срещи.

© Чолаков-Гонгалов Архитекти (архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов)