Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Информация за проекта

  • Дата на проекта: 8.2021 г.  
  • Локация: Бургаска област, България
  • Архитектурен проект: Чолаков-Гонгалов Архитекти

Описание

Проект за минималистична еднофамилна къща в гр. София. Сградата е разположена на стръмен терен, като улицата се намира откъм ниската южна част на имота - автомобилният и пешеходният потоци са от долната страна на имота. По склона през улицата се открива 180-градусова гледка. Формообразуването и функцкионалността на къщата са решени така, че да жилищните помещения да бъдат обърнати на юг към гледката: дневната и трапезарията на партерното ниво, както и главна и второстепенна спални на надпартерното ниво. На най-долното ниво (нивото на улицата) е разположен гараж за два автомобила и сервизни помещения. От дневния тракт се излиза на южна веранда с предпазен парапет изцяло от стъкло, за да не се възпрепятства погледа към гледката. На горния етаж в на север и изток са разположени санитарно помещение, перално, както и лятна тераса. Обемите на сградата са правоъгълни, максимално изчистени, като са внесени характерни скосявания при прозоречните отвори, подчертани с HPL-облицовки с дървена визия. Покривът е плочък, но с външно оттичане през скрити водостоци зад фасадата, за да се избегне запушване и завиряване на покрива.

© Чолаков-Гонгалов Архитекти (архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов)