Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Информация за проекта

  • Дата на проекта: 02.2018 г.  
  • Локация: София, България
  • Интериорен дизайн: Чолаков-Гонгалов Архитекти /архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов; кандидат-архитект Магдалена Котева/

Описание

Интериорен дизайн на шоурум на ОРТ - компания-производител на мебели. Шоурумът е разработен като пространство с различни кътове, оформени с различни материали и похвати. Целта е да се презентират възможностите на компанията не само чрез излагане на мебелни артикули, а самите вградени елементи и кътове в шоурума да представят различни похвати, повърхности и детайли.

© Чолаков-Гонгалов Архитекти (архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов)