Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Информация за проекта

  • Дата на проекта: 06.2018 г.  
  • Локация: София, България
  • Интериорен дизайн: Чолаков-Гонгалов Архитекти /архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов/

Описание

Интериорен дизайн на зъболекарска клиника. Основното разработено пространство е рецепцията със зоната за изчакване. Дизайнът е разработен във футуристичен стил стил.

© Чолаков-Гонгалов Архитекти (архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов)