Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Информация за проекта

  • Дата на проекта: 03.2017 г.  
  • Локация: София, България
  • Интериорен дизайн: Чолаков-Гонгалов Архитекти /архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов; кандидат-архитект Магдалена Котева; кандидат-архитект Николай Бодуров/

Описание

Интериорен дизайн на офисната част на производствена сграда в гр. Ямбол. Офисът е разположен на 3 етажа. На партера са разработени рецепция, голяма и малка зали за срещи, както и зона за хапване и почивка. На горните два етажа са работните пространства (тип open-space), както и кабинетите на мениджърите на предприятието. Всички пространства следват елегантната изчистена линия на дизайна, вдъхновена от идентичността и логото на компанията. Сферата на дейност на компанията (производство на изделия от метали) предопредели използването на метални финиши в интериорните пространства.

© Чолаков-Гонгалов Архитекти (архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов)