Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Информация за проекта

  • Дата на проекта: 12.2020 г.  
  • Локация: София, България
  • Интериорен дизайн: Чолаков-Гонгалов Архитекти

Описание

Проектът е за цялостно обновяване на офиса на застрахователна компания в София. При проектирането на интериорния дизайн е интегрирана корпоративната идентичност на компанията, чрез използване на определени цветове и елементи. На площ от 550 кв.м. са развити работни кабинети за всички отдели на компанията, както и рецепция със зона за изчакване, зали за срещи, помещение за почивка и хранене, санитарни възли. Разпределението е решено на кабинетен принцип, тъй като open-space системата не е приложима, поради изискването за ниски нива на шум, както и контролиран достъп в някои от отделите. Преградните стени помежду кабинетите, както и към коридора, са в по-голямата си част стъклени, с цел максимално проникване на естествена светлина във вътрешността на офиса. Използваните тонове са предимно светли (бели и светло сиви), което цели да засили усещането за светла атмосфера. Стъклените преградни елементи са с двойно стъкло, за постигане на по-добро шумоизолиране, а носещите профили са алуминиеви, праховобоядисани с бял шагрен. Използваните настилки са винил за общите пространства (рецепция, коридори, кухня) и мокети от висок клас за кабинетите. В зоната на рецепцията, голямата зала за срещи и кабинета на управителите, са заложени характерни интериорни елементи, с цел по-представителна визия. Дизайнът на работнтие кабинети е по-изчистен, като за стените са използвани цветни точнове и графични елементи.

© Чолаков-Гонгалов Архитекти (архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов)