Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Информация за проекта

  • Дата на проекта: 4.2021 г.  
  • Локация: София, България
  • Интериорен дизайн: Чолаков-Гонгалов Архитекти

Описание

IT център за управление на процеси на компания за добив на ценни метали. Офисът е разположен на 150 кв.м. площ и е разделен на 3 главни зони: работна зона, зали за срещи и зона за почивка. В работната зона са разположени големи работни места с по два монитора всяко. Срещу работните бюра са разположени големи 55-инчови монитори за проследяване на процесите по добива. Характерен елемент в работната зона са светещите рамки над бюрата, които освен декоративна и осветителна функция, служат за прокарване на комуникациите от тавана до бюрата, поради липса на двоен под. В интериора са заложени цветовете от идентичността на компанията, като в работната зона използването на цветовете е по-умерено, а в зоната за почивка и залите за срещи - по-наситено. За осигуряване на комфорта на работа са предвидени са шумопоглъщащи материали - както по тавана, така и в елементите на обзавеждане и някои осветителни тела.

© Чолаков-Гонгалов Архитекти (архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов)