Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Информация за проекта

  • Дата на проекта: 08.2018 г.  
  • Локация: София, България
  • Интериорен дизайн: Чолаков-Гонгалов Архитекти /архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов; кандидат-архитект Магдалена Котева; кандидат-архитект Александра Петкова/

Описание

Проектът представлява концепция за интериорна дизайн-линия на офисите на международната IT компания Инграм Майкро. Основната идея на концепцията е разполагане на акцентни елементи в open-space работна среда. Насищането на детайл и цвят е основно в акцентните елементи, а работните зони са по-изчистени, с цел фокусиране върху самата работа. Акцентните елементи са разработени в различни варианти, което дава възможност за прилагане и развиване на дизайна в различни локации.

© Чолаков-Гонгалов Архитекти (архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов)