Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Информация за проекта

  • Дата на проекта: 10.2016 г.  
  • Локация: София, България
  • Интериорен дизайн: Чолаков-Гонгалов Архитекти /архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов; кандидат-архитект Магдалена Котева; кандидат-архитект Николай Бодуров/

Описание

Интериорен дизайн и брандиране на зъболекарска клиника в София. Основното разработено пространство е рецепцията със зоната за изчакване. Дизайнът е базиран на корпоративната идентичност и е в стегнат, консервативен стил.

© Чолаков-Гонгалов Архитекти (архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов)