Със засилването на мерките в световен мащаб против разрастването на пандемията с вируса 2019 nCoV, вече почти никой не се съмнява, че след овладяването й ще последва глобална икономическа рецесия. Прогнозите стават все по-мрачни и ако доскоро част от бизнеса имаше надежди, че забавянето ще е в рамките на около 6 месеца (докъм края на лятото), то буквално за броени дни тези очаквания се промениха на година, а различни източници вече прогнозират, че ще са необходими 3 или повече години за възстановяване.

Най-засегнати към момента са браншовете на туризма, хотелиерството, ресторантьорството и транспорта. Въпреки, че в строителния бранш драстични отражения все още не могат да бъдат забелязани, реалистично е да се очаква скорошно свиване и на този сектор, тъй като е силно зависим от развитието на бизнеса и от крайното потребление. Забавянето на икономиката води със себе си отдръпване на инвестициите в строителството, като същевременно драстично намалява и закупуването на жилища от крайни потребители. Пряко засегнат от това ще бъде не само архитектурният бранш, като част от строителния, но и интериорният (който е сравнително млад бранш в България).

Годините след затихването на предишната финансова криза бяха години на бурен подем за интериорния сектор. Желанието на все повече хора да обитават качествена среда, доведе до силно увеличаване на търсенето за тази услуга. Логично, с увеличеното търсене, на пазара се появиха множество фирми и фрийлансери, които започнаха да предлагат услуги по интериорно проектиране.

И въпреки, че конкуренцията е принципно здравословна за всеки пазар, защото го саморегулира, в случая липсата на каквото и да било образование за практикуване на тази дейност, изигра лоша шега както на фирмите, предлагащи услуга по интериорно проектиране, така и на клиентите, които я търсят. За период от няколко години на пазара на интериорния дизайн се наблюдаваше бум на фирми-камикадзета, които в желанието си да завземат пазарен дял със занижени цени, предизвикаха сериозен дъмпинг. И макар основната цел на дъмпинга не е умишлено предлагане на некачествена продукция, то е всеизвестно, че в дългосрочен план занижените цени не могат да задържат никоя фирма на пазара и резултират най-често или в занижаване на качеството (ако не е било ниско от самото начало), или във фалит в рамките на до 5 години.

Надвисналата рецесия и очакваното свиване на архитектурния сектор ще подействат като катализатор или ускорител на тези процеси. Търсенето на услуги по архитектурно проектиране и интериорен дизайн няма да изчезне, в това можем да бъдем повече от сигурни, но в идните месеци ще бъде силно занижено. По всяка вероятност предстоят фалити, а за проектантските бюра, които останат на пазара, ще важи едно основно правило. В периоди на свиване на пазара, определящи в търсенето на клиентите ще бъдат опитът и качеството на крайната продукция, което съответното архитектурно студио може да предложи. При равни други критерии (като например цени и срокове), везните ще се наклонят сериозно в полза на опита и стабилно портфолио, тъй като по време на рецесия клиентите стават по-взискателни към качеството на крайния продукт, който получават. Това беше доказано от миналата криза и периода след нея.

Очевидно е, че освен негативна страна, свързана с трудности за бизнеса, фалити, загуба на работни места, свиването на архитектурния бранш може да има и положителен ефект ако бъде разгледан и като процес, прочистващ пазара от некачествена продукция. Но за да започнат оздравителни действия и пазарът да влезе в бърз възход след очакваното свиване (какъвто прогнозират някои икономисти от по-развитите страни), има едно важно условие: предприемане на бързи и адекватни икономически мерки от страна на управляващите. В много страни вече се предприемат редица спасителни действия, но дали адекватни действия ще има и у нас, предстои да стане ясно в близките седмици, които ще бъдат критично важни не само за архитектурния бранш и строителния сектор, но и за състоянието на цялата икономика в идните няколко години.

арх. Виктор Чолаков