Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Информация за проекта

  • Дата на проекта: 5.2019 г.  
  • Локация: София, България
  • Интериорен дизайн: Чолаков-Гонгалов Архитекти

Описание

Интериорен проект за мултифункционална зала на Националната Агенция за Приходите. Пространството е разделено на две главни зони: зона с голяма заседателна маса и зона за посетители. Предвидени са и три зони със спомагателни функции: зона за посрещане на посетителите; зона за оформяне на документи, брошури и др.; зона за почивка. Интериорният дизайн на залата е продиктуван от идентичността на Агенцията - заложени са сиви и сини тонове, линии и елементи под ъгъл. Използването на цветовете при интериорната разработка е с добавена функция - с цел визуално разграничаване на различните зони.

© Чолаков-Гонгалов Архитекти (архитект Виктор Чолаков; ландшафтен архитект Димитър Гонгалов)